Werknemerstevredenheid tijdens de coronacrisis - Benchmark rapport
Hoe zit het met de werknemerstevredenheid tijdens deze crisistijd? Voor veel is er namelijk een hoop veranderd. Van thuis zitten en geen werk kunnen uitvoeren tot een vol huis met kinderen en geïmproviseerde thuis kantoren.

Insocial bood daarom, zolang de coronamaatregelen van uit de overheid gelden, een gratis Employee Wellness onderzoek aan. Met deze 5 vragen kunnen organisatie een snelle check doen. Hoe goed communiceren zij over de coronacrisis volgens hun werknemers? En maken werknemers zich zorgen? De organisaties zijn erg geholpen met deze inzichten. Maar wat zijn de resultaten over het algemeen? Met de data van de deelnemende organisaties hebben we daarom een benchmark rapport opgesteld waarin we deze inzichten bespreken.


De gestelde vragen

De vragen die gesteld zijn aan werknemers bestonden uit:

  1. Vind je dat wij genoeg communiceren met je over de coronacrisis? (Schaal van 1 tot 5)
  2. In hoeverre maak jij je zorgen over de impact van de coronacrisis op ons bedrijf? (Schaal van 1 tot 5)
  3. Maak je je zorgen over de impact van het coronacrisis op jouw functie? (Schaal van 1 tot 5)
  4. Ervaar je genoeg flexibiliteit om werk en privé in deze tijd goed te kunnen laten functioneren? (Schaal 1 tot 5)
  5. Wat zou je ons nog willen meegeven? (Open vraag)

De resultaten

Uit de gemiddelde resultaten halen we volgende inzichten:

  • 86% van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over de interne communicatie van hun organisatie ten tijde van de coronacrisis. 10.4% vond de communicatie ‘aardig’. Slechts 3.2% vindt de interne communicatie niet goed verlopen. De grootste verbeterpunten gaan over de frequentie van de updates en dat de boodschap niet altijd even persoonlijk is. Het is dus goed als organisaties hier een balans in kunnen vinden.
  • Het merendeel van de werknemers maakt zich zorgen over de impact van de coronacrisis op hun organisatie. 48% maakt zich ‘enige zorgen’, 16% ‘veel zorgen’ en ‘4%’ niet veel zorgen. Werknemers geven aan behoefte te hebben aan transparante communicatie vanuit het management. Zij willen meer inzicht krijgen in de impact die de coronacrisis heeft op de gehele organisatie.
  • Werknemers maken zich eerder zorgen over het bedrijf als geheel dan zorgen over hun eigen functie. Een kleinere groep, namelijk 34% geeft aan enige zorgen te ervaren. 8.0%  zegt zich ‘veel zorgen’ te maken en een kleine ‘3.3%  maakt zich ‘heel veel zorgen’. 
  • 69.8% van de werknemers ervaart genoeg flexibiliteit om het privé en werkleven te combineren in deze situatie. De andere 30.2% geeft aan een goede thuiswerkplek te missen en moeite te hebben met het combineren van het thuiswerken en op de kinderen passen. Het toestaan van flexibele werktijden voor werknemers (bijvoorbeeld avonduren) zouden hierbij kunnen helpen.


Meer weten?

white_paper_EWCbenchmark_thumbnail

Het benchmark rapport bestaat uit de data van 25 deelnemende organisaties uit verschillende branches. Wil een deep dive maken in de resultaten? Download het gehele rapport op onze website!

Download het rapport >


Zelf starten met meten?

Dat kan ook! Je kunt nog steeds gebruik maken van het gratis onderzoek. Stel binnen twee minuten een survey op, in jouw huisstijl, en verstuur deze intern rond! Wil je meer meten op het gebied van Employee Experience of Customer Experience? Praat dan met een van onze experts!

Gebruik de kosteloze Employee Wellness Check voor jouw organisatie >